Czytaj chronos24.pl
Historia Żwirki i Wigury Historia Żwirki i Wigury ORIS ORIS Challenge 1932
Challenge 1932 - kliknij po więcej
Historia Żwirki i Wigury
Rocznicowy ORIS już dostępny!
ORIS Challenge 1932
Oris postanowił uczcić 80. rocznicę wyjątkowego sukcesu jednych z najbardziej znanych w świcie lotnictwa polskich śmiałków. I tak powstał limitowany do 1932 egzemplarzy zegarek z charakterystyczną dużą koronką - Big Crown. Ponadczasowa koperta ze stylową tarczą retro nadaje czasomierzowi wyjątkowy klimat.
Więcej o zegarku
Zobacz w 3D
Muzeum Lotnictwa w Krakowie
Portal o zegarkach CHRONOS24.PL
Klub Miłośników Zegarów i Zegarków
Chronos
Polska Organizacja Turystyczna
Wygraj zegarek!
ORIS Chrono TT3
Zwycięzcą naszego konkursu został Pan Wojciech Ławniczak z Poznania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zabawie i gratulujemy wiedzy. Pytania nie były łatwe, a sam konkurs wymagał sporo wytrwałości. Mamy nadzieję, że informacje zdobyte, aby udzielić poprawnych odpowiedzi pozwoliły Wam jeszcze lepiej poznać markę Oris.


Szczegółowy regulamin:
 1. Konkurs odbywa się na stronach portalu CHRONOS24.PL pod adresem oris.chronos24.pl.
 2. Organizatorem i Sponsorem nagrody w konkursie - nowego zegarka ORIS Chrono TT3 - jest Janeba Time Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krzemienieckiej 7a.
 3. Konkurs składa się z 4 etapów. Pierwszy trwa od 24 sierpnia do 25 września, drugi od 26 września do 20 października, trzeci od 21 października do 15 listopada i czwarty od 16 listopada do 10 grudnia.
 4. Konkurs polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi we wszystkich czterech etapach konkursu. Brak poprawnej odpowiedzi lub brak udziału w którymkolwiek z etapów eliminuje Użytkownika z gry.
 5. Użytkownik w każdym etapie konkursu musi podawać w formularzu te same dane (imię, nazwisko, e-mail).
 6. Aby wziąć udział w konkursie należy poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza i zaakceptować niniejszy regulamin.
 7. Udział w konkursie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie, zameldowane i przebywające na terenie Polski.
 8. Każdy Użytkownik może wziąć udział w każdym z etapów konkursu tylko jeden raz. Próba nadesłania większej ilości zgłoszeń skutkować będzie wykreśleniem z listy uczestników.
 9. Konkurs trwa od 24.08.2012 od godz. 10:00 do 10.12.2012 do godz. 23:59:59. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15.12.2012r.
 10. Użytkownik, biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych). W przypadku wygranej Użytkownik wyraża zgodę na publikację swoich danych (między innymi imienia i nazwiska) na stronach chronos24.pl / Sponsora / portalu Facebook.
 11. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 12. Nagroda przyznawana będzie na podstawie subiektywnej oceny - odpowiedzi udzielonych przez Użytkowników w czwartym etapie konkursu - redakcji chronos24.pl. W przypadku braku kompletu poprawnych odpowiedzi, redakcja Chronos24.pl i Sponsor zastrzegają sobie prawo do odmowy przyznania nagrody.
 13. Po rozstrzygnięciu konkursu redakcja chronos24.pl lub Sponsor skontaktują się ze zwycięzcą i poinformują o możliwym sposobie odebrania nagrody.
 14. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Organizator przed wydaniem nagrody, odprowadzi za zwycięzcę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości nagrody.
 15. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu
 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Poinformuj znajomych
Muzeum Lotnictwa w Krakowie
Muzeum Lotnictwa w Krakowie
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie znajduje się w miejscu jednego z najstarszych europejskich lotnisk z 1912 roku. Obecnie, w historycznym krajobrazie tworzonego Lotniczego Parku Kulturowego, zwiedzający Muzeum spotykają się ze współczesną techniką lotniczą, z historią awiacji i poznają zgromadzone tu statki powietrzne.
Odwiedź stronę MLP
Wirtualny katalog ORIS

Wirtualny katalog ORIS
Wirtualny katalog ORIS